Szkolenie z zakresu resuscytacji osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

 • Szkolenie przewidziane jest na 6 h dydaktycznych.
 • Ćwiczenia praktyczne stanowią ponad 70% całego czasu szkolenia.
 • Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia.
 • Cena do uzgodnienia.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Aspekty prawne udzielania pomocy przez świadków zdarzenia.
 2. Istota czasu w udzielaniu pierwszej pomocy – motywacja do niesienia pomocy.
 3. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 4. Skuteczne wezwanie pomocy.
 5. Ocena stanu poszkodowanego.
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (dorosłego, dziecka, niemowlęcia i noworodka).
 7. Postępowanie ratunkowe w zadławieniach.
 8. Pozycja bezpieczna.

Każdy etap w/w programu objęty jest wykładem i ćwiczeniami.

Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt szkoleniowy taki jak:

 • Fantomy (dorosły, niemowlę)
 • Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki do RKO)
 • Koc/mata do ćwiczeń