Pierwsza pomoc dla szkół jazdy

Celem kształcenia jest zdobycie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia związane bezpośrednio z zagrożeniami w ruchu drogowym (postępowanie w wypadkach komunikacyjnych).

 • Ponad 50% czasu szkolenia przeznaczone jest na ćwiczenia praktyczne
 • Optymalne grupy szkoleniowe max – 12 osób
 • Cena do uzgodnienia.

Ramowy program kursu:

 1. Aspekty prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy.
 2. Postępowanie na miejscu zdarzenia – wypadek samochodowy.
 3. Wzywanie pomocy (numery alarmowe)
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u osoby dorosłej.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dziecka, niemowlęcia oraz noworodka.
 6. Pozycja bezpieczna.
 7. Wybrane stany zagrożenia zdrowia i życia u osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (wstrząs, rany, krwotoki, złamania, skręcenia, zwichnięcia, oparzenia).

Ćwiczenia praktyczne obejmują:

 • Resuscytację krążeniowo – oddechową
 • Zabezpieczanie miejsca wypadku i ewakuację poszkodowanego z pojazdu (zajęcia na zewnątrz budynku przy aucie)
 • Pozycję bezpieczną

Podczas szkolenia propagowane są zasady bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym poprzez filmy instruktażowe.

Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt szkoleniowy taki jak:

 • Fantom (dorosły, niemowlę)
 • Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki do RKO)
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Samochód do ewakuacji