Szkolenie instruktażowe w ramach BHP

Szkolenie kierowane jest do uczestników obowiązkowego szkolenia wstępnego w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  • Szkolenie przewidziane jest na 2-3h dydaktyczne

Celem szkolenia jest przekazanie zarysu wiadomości z pierwszej pomocy oraz zapoznanie z postępowaniem ratunkowym w sytuacjach występowanie potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia na terenie Państwa zakładu pracy.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

  • Aspekty prawne udzielania pomocy.
  • Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
  • Skuteczne wezwanie pomocy.
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
  • Pozycja bezpieczna.
  • Postępowanie ratunkowe w zadławieniach.
  • Postępowanie ratunkowe w urazach narządu ruchu, ranach oraz oparzeniach.
  • Postępowanie ratunkowe w wybranych stanach zagrożenia życia.
  • Omówienie składu i wykorzystania apteczek pierwszej pomocy.