Szkolenie BLS/AED

Polecane jako forma poszerzenia swojej wiedzy na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych (BLS – Basic Life Support) oraz nabycia umiejętności w posługiwaniu się Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED – Automated External Defibrillation). Szkolenie idealne jako przygotowanie pracowników do obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w zakładach pracy.

 • Szkolenie przewidziane jest na 6 h dydaktycznych.
 • Ćwiczenia praktyczne stanowią ponad 70% całego czasu szkolenia.
 • Program szkolenia realizowany jest w ciągu jednego dnia.
 • Cena do uzgodnienia.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 1. Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia.
 2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (BLS)
 3. Algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych.
 4. Pozycja bezpieczna.
 5. Obsługa Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Każdy etap w/w programu objęty jest wykładem i ćwiczeniami.

Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystywany jest sprzęt szkoleniowy taki jak:

 • Fantomy (dorosły)
 • Środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki do RKO)
 • Treningowy Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
 • Koc/mata do ćwiczeń