Formularz zgłoszeniowy

Rodzaj kursu : *
Imię : *
Nazwisko : *
Data urodzenia : *
Miejsce urodzenia : *
Adres zamieszkania - ulica, nr lokalu : *
Miasto : *
Kod pocztowy : *
Telefon : *
E-mail : *
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do celów realizacji szkolenia przez TRI-MED Marek Morawski , w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz.883 z późn. zm.). :
TakNie*